Please find below, updated version of cmdlet published on my AppFabric Cache management cmdlet post:

#################################################################
#    AppFabricCacheSetup.ps1 PowerShell Cmdlet        #
#################################################################
# Prepares your AppFabric Cache Cluster environment for     #
# development.                         #
#################################################################
# Fatih Boy, April 2010                     #
# Version 1.1                          #
#################################################################

Import-Module DistributedCacheAdministration
Use-CacheCluster
$cacheName= Read-Host "Please enter cache name to create (press enter to use default)"

if($cacheName -ne ""){
  New-Cache $cacheName
}

if ((Get-CacheAllowedClientAccounts) -notcontains $env:username) {
  Grant-CacheAllowedClientAccount $env:username
}

Start-CacheCluster


if($cacheName -ne ""){
  Write-Host ""
  Write-Host "$cacheName cache properties : "
  Write-Host "----------------------------------"

  Get-CacheConfig $cacheName
}else{
  Write-Host ""
  Write-Host "default cache properties : "
  Write-Host "----------------------------------"
  Get-CacheConfig default
}

Şu Yazıları da Sevebilirsiniz

Leave a Comment

* Bu formu kullanarak, verilerinizin bu web sitesi tarafından saklanması ve kullanılmasını kabul ediyorsunuz.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bunu kabul ettiğinizi varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul Et Daha Fazla Bilgi