AppFabric Cache Yönetim cmdlet’i – 1.2

Daha önce yayınlamış olduğum AppFabric Cache yönetim cmdlet’inin yeni sürümünü aşağıda bulabilirsiniz:

#################################################################
#    AppFabricCacheSetup.ps1 PowerShell Cmdlet        #
#################################################################
# AppFabric önbellek kümesini geliştirme ortamında kullanılmaya #
# hazır hale getirir.                      #
#################################################################
# Fatih Boy, Nisan 2010                     #
# Version 1.2                          #
#################################################################


## imzalanmamış betikleri çalıştırmak için aşağıdaki komutu kullanmanız gerekebilir :
# Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope Process

$user = [Security.Principal.WindowsIdentity]::GetCurrent()

if((New-Object Security.Principal.WindowsPrincipal $user).IsInRole([Security.Principal.WindowsBuiltinRole]::Administrator)){
Write-Host "Dağıtık önbellek yönetim modülü yükleniyor, lütfen beleyiniz..."
Import-Module DistributedCacheAdministration
Use-CacheCluster

$cacheName= Read-Host "Lütfen oluşturulacak cache adını giriniz (default'u kullanmak için enter'a basınız)"

if($cacheName -ne ""){
New-Cache $cacheName
}

if ((Get-CacheAllowedClientAccounts) -notcontains $env:username) {
Write-Host "$env:username kullanıcısı için önbellek erişim yetkisi veriliyor..."
Grant-CacheAllowedClientAccount $env:username
}

$hostinfo = Get-CacheHost
if($hostinfo.Status -eq [Microsoft.ApplicationServer.Caching.AdminApi.ServiceStatus]::Down){
Write-Host "Önbellek kümesi başlatılıyor, lütfen bekleyiniz..."
Start-CacheCluster
}


if($cacheName -ne ""){
Write-Host ""
Write-Host "$cacheName önbellek özellikleri : "
Write-Host "----------------------------------"

Get-CacheConfig $cacheName
}else{
Write-Host ""
Write-Host "default önbellek özellikleri : "
Write-Host "----------------------------------"
Get-CacheConfig default
}
}else{
Write-Warning "Bu betiğin doğru çalışması için lütfen sistem yönetici haklarıyla çalıştırınız."
}

Fatih Boy

Ankara'da yaşayan Fatih, kendi şirketinde özellikle bankacılık, sigortacılık ve otomotiv sektörlerinde IT danışmanlıkları vermektedir. Devops, ALM süreçleri, kurumsal veri yolu sistemleri, kurumsal altyapı ve yazılım geliştirme konularında destek vermektedir. Boş zamanlarında açık kaynak kodlu projeler geliştirmeyi ve bilgisini yazdığı makalelerle paylaşmayı seven Fatih, aynı zamanda Visual C# ve Visual Studio teknolojileri konusundan Microsoft tarafından altı yıl üst üste MVP (En Değerli Profesyonel) ödülüne layık görülmüştür. İş hayatı boyunca masaüstü uygulamaları, web teknolojileri, akıllı istemciler gibi konularda Asp.Net, Php, C#, Java programlama dilleri ve MySql, MsSql ve Oracle gibi veritabanı yönetim yazılımları ile çalışmıştır. İngilizce ve Türkçe olarak yayınlanan makalelerini gerek İngilizce bloğunda, gerekse de Türkçe bloğunda bulabileceğiniz gibi web sitesinden de açık kaynak kodlu geliştirdiği yazılımlarına ulaşabilirsiniz. vCard - Twitter - Facebook

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.