Sometimes you may need to perform administrative stuff within your script. In such cases, it’s better to check whether your user has such privileges to execute the script.

Please find the sample below, which checks user for administrative privilege;

$user = [Security.Principal.WindowsIdentity]::GetCurrent()

if((New-Object Security.Principal.WindowsPrincipal $user).IsInRole([Security.Principal.WindowsBuiltinRole]::Administrator)){
  # Keep executing your script...
}else{
  # Warn user for required privileges...
  Write-Warning "Please execute the script with administrative privileges."
}

Şu Yazıları da Sevebilirsiniz

Leave a Comment

* Bu formu kullanarak, verilerinizin bu web sitesi tarafından saklanması ve kullanılmasını kabul ediyorsunuz.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bunu kabul ettiğinizi varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul Et Daha Fazla Bilgi